Inloggen

Welkom bij OndernemersDenkenMee.nl

Ondernemersdenkenmee.nl is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Leuk dat je een kijkje neemt.

In dit panel gaan ondernemers met elkaar en met het ministerie van EZK in gesprek over onderwerpen waar ondernemers in hun dagelijkse praktijk mee van doen hebben.

Nederland kan niet zonder al die ondernemers die het lef hebben om te ondernemen.

EZK werkt hard aan een goed ondernemings- en vestigingsklimaat voor onze samenleving. Wat kan en moet er anders voor ondernemers om zich in Nederland blijvend te vestigen en door te groeien?

Daar wil EZK antwoord op en dat antwoord krijgen we onder andere via het ondernemerspanel.

Via dit panel kunnen ondernemers aangeven hoe het beleid van EZK anders zou kunnen. Jullie mening is onmisbaar.

  • Dus meld je aan, doe mee en laat van je horen;
  • Dan werken we samen verder aan een duurzaam en ondernemend Nederland.

Klik op onderstaande button:

IK MELD MIJ AAN

Live bijeenkomst 2 oktober 2023

Maandag 2 oktober 2023 organiseerde EZK de panelbijeenkomst in het teken van het Ondernemingsklimaat in de Malietoren in Den Haag. Alle ondernemers van het EZK-panel, OndernemersDenkenMee, zijn uitgenodigd voor deze fysieke bijeenkomst. Ministers Micky Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waren aanwezig om met de ondernemers in gesprek te gaan.

Bekijk de video van dit live evenement hierboven!

Welkom namens Victor

Ik ben Victor Steultjens, projectleider van dit ondernemerspanel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Inzichten en ervaringen van ondernemers zijn belangrijk om te zorgen voor een goed ondernemingsklimaat. Ben je ondernemer en wil je meedenken? Meld je dan aan.

  

Heb je een vraag? 

Ik ben Naomi, Panel Manager bij onderzoeksbureau MWM2. Ik zal de discussies begeleiden. Ik ben benieuwd naar je ervaringen en kijk uit naar jullie reacties! Heb je een technische vraag over OndernemersDenkenMee.nl? Neem dan contact met mij op! 

  

Ondernemers aan het woord

Belangrijke reden van ondernemers om deel te nemen aan het panel is dat zij met hun kennis en ervaring een bijdrage willen leveren waarmee het ministerie van EZK beleid beter kan laten aansluiten op de praktijk van ondernemers.

“Ik denk graag mee over wat beter kan in Nederland als het gaat over het verbeteren van het ondernemersklimaat. Door deel te nemen hoop invloed hierop te kunnen uitoefenen.”  
 
“Door informatie te delen kan beeld gevormd worden en beleid beter afgestemd worden, dan wel inzicht verworven worden over wat wel en niet werkt”  
"Mijn ervaringen als ondernemer te delen en om daarmee enerzijds andere ondernemers te helpen en te inspireren, en anderzijds om mee te praten en invloed te hebben op het ondernemersklimaat."
 

Meld je aan voor het ondernemerspanel

Wat houdt deelname aan het Ondernemerspanel in?

Ondernemersdenkenmee.nl is een besloten online platform waar ondernemers met elkaar en het ministerie van EZK in gesprek gaan over onderwerpen waar ondernemers in hun dagelijkse praktijk mee van doen hebben. Het panel is in juni 2021 van start gegaan en bestaat uit meer dan 100 actieve deelnemers.

De afgelopen periode zijn vraagstukken voorgelegd met betrekking tot verschillende onderwerpen, onder andere:

  • Klimaatcampagne Zet ook de knop om
  • Vestigings- en ondernemingsklimaat
  • Wijziging telemarketingwet

Daarnaast is er een rondetafel bijeenkomst geweest op het ministerie van EZK. Het hele gesprek is opgenomen en kan je terugkijken. Bekijk de video hiernaast. 

IK MELD MIJ AAN 

Statistieken

152

25

226